Medborgarförslag blir Skellefteåförslag

Alla som är folkbokförda i Skellefteå kommun har rätt att lämna in egna förslag till kommunen. Det kallas numera för att lämna in ett Skellefteåförslag.

Läs om Skellefteåförslaget här

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-01-21