Inkomna medborgarförslag

Efter den 1 december 2018 lämnar du ditt förslag på hur Skellefteå ska förbättras och utvecklas via den nya e-tjänsten Skellefteåförslaget. Här kan du se medborgarförslag som lämnats in till kommunen före 1 december 2018. Du kan ta del av förslagen samt se vilken nämnd som behandlar ärendet. När nämnden beslutat i ärendet kan du se beslutet.

Läs mer om hur du lämnar ett Skellefteåförslag här.

Vissa förslagslämnare vill vara anonyma och det är något vi respekterar. Detta innebär att du ibland inte ser vem som lämnat förslaget och ibland kan du inte se förslaget eller delar av det. Vi frågar varje förslagslämnare om de godkänner att namn publiceras eller inte.

De medborgarförslag du kan se här är de som lämnats in från 2015-09-01 och framåt.

DiarienrRegistreratFörslagFörslagslämnareNämndBeslut
2018-601 2018-09-11 Medborgarförslag om upprustning av elljus- och motionsspåret i Kåge MedborgareFritidsnämnden
2018-600 2018-09-07 Medborgarförslag om att starta en utredningsenhet för barn som behöver utredas utifrån neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) MedborgareFör- och grundskolenämnden
2018-599 2018-09-07 Medborgarförlag om flytt av konstverk av Helge Holmlund från Brännanskolan till nya kulturhuset Anita BomanKulturnämnden
2018-598 2018-09-07 Medborgarförslag om att bygga en bro över Skelleftehamnsleden från Norrböle över järnvägen Anita BomanTekniska nämnden
2018-597 2018-09-07 Medborgarförslag om att rensa upp Hälsans stig Anita BomanFritidsnämnden
2018-582 2018-09-06 Medborgarförslag om trafikljus i korsningen Östra ringen och Torsgatan MedborgareTekniska nämnden
2018-579 2018-09-04 Medborgarförslag om att flytta ut gång- och cykelvägen sträckan Storgatan längst med Stadshuset till nuvarande parkeringar och lastzon Markus RichtmannTekniska nämnden
2018-567 2018-08-30 Medborgarförslag om att sätta ut bajamaja på möjligheternas torg sista fyra veckorna före varje riksdagsval MedborgareTekniska nämnden 2018-11-12
2018-561 2018-08-23 Medborgarförslag om att centrala stan förses med färgmarkeringar på gata som visar var man ska cykla MedborgareTekniska nämnden 2018-11-12
2018-550 2018-08-24 Medborgarförslag om att sätta upp belysning på gångvägen mellan Roddargatan och Larsvägen i Bergsbyn MedborgareTekniska nämnden
12345678910...Sista

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-11-30