Inkomna medborgarförslag

Här kan du se medborgarförslag som lämnats in till kommunen. Du kan ta del av förslagen samt se vilken nämnd som behandlar ärendet. När nämnden beslutat i ärendet kan du se beslutet.

Vissa förslagslämnare vill vara anonyma och det är något vi respekterar. Detta innebär att du ibland inte ser vem som lämnat förslaget och ibland kan du inte se förslaget eller delar av det. Vi frågar varje förslagslämnare om de godkänner att namn publiceras eller inte.

De medborgarförslag du kan se här är de som lämnats in från 2015-09-01 och framåt.

DiarienrRegistreratFörslagFörslagslämnareNämndBeslut
2018-276 2018-03-27 Medborgarförslag om att bygga en återvinningstation i Varuträsk Marie-Louise NordinTekniska nämnden 2018-06-11
2018-162 2018-02-16 Medborgarförslag om att skotta snöhögar med lodrät yta som graffitimålare kan måla på MedborgareTekniska nämnden 2018-06-11
2017-851 2017-11-17 Medborgarförslag - Nytt Kåge centrum/torg MedborgareTekniska nämnden 2018-06-11
2017-826 2017-11-10 Medborgarförslag - Installera pollare runt torget, gågatan med flera platser Christoffer EngströmTekniska nämnden 2018-06-11
2017-810 2017-11-07 Medborgarförslag - Avgiftsfri parkering i korsningen Vretgatan/Nordlandergatan MedborgareTekniska nämnden 2018-06-11
2017-791 2017-10-31 Medborgarförslag - Gräv ner Kanalgatan från mitten av gamla posten till Frasses grill Lars FlodinTekniska nämnden 2018-06-11
2018-287 2018-03-27 Medborgarförslag om ett räcke till huvudentréns trappa på Nordanåteaterna Birgit HedenströmNämnden för support och lokaler
2018-286 2018-03-28 Medborgarförslag om att på södra sidan av Parkbron ändra skyltningen för hastighet och parkeringszon MedborgareTekniska nämnden
2018-278 2018-03-27 Medborgarförslag om att lägga ut avsiktsförklaringen för Agenda 2030 på kommunens hemsida Christoffer LindvallKommunstyrelsen
2018-277 2018-03-27 Medborgarförslag om att det bör placeras en vägskylt på vänster sida av vägen som förtydligar körfältsindelningen i korsningen Kanalgatan-Stationsgatan alldeles utmed Pingstkyrkan Christoffer LindvallTekniska nämnden
12345678910...Sista

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07