Inkomna medborgarförslag

Här kan du se medborgarförslag som lämnats in till kommunen. Du kan ta del av förslagen samt se vilken nämnd som behandlar ärendet. När nämnden beslutat i ärendet kan du se beslutet.

Vissa förslagslämnare vill vara anonyma och det är något vi respekterar. Detta innebär att du ibland inte ser vem som lämnat förslaget och ibland kan du inte se förslaget eller delar av det. Vi frågar varje förslagslämnare om de godkänner att namn publiceras eller inte.

De medborgarförslag du kan se här är de som lämnats in från 2015-09-01 och framåt.

DiarienrRegistreratFörslagFörslagslämnareNämndBeslut
2018-462 2018-06-04 Medborgarförslag om att återinföra det fysiska p-passet med mera MedborgareTekniska nämnden
2018-439 2018-05-28 Medborgarförslag om att ha blinkande trafikljus nattetid i korsningen Kanalgatan-Stationsgatan Ingemar NyqvistTekniska nämnden
2018-423 2018-05-16 Medborgarförslag om tillfälliga sopsorteringskärl vid älven i Centrum Stina OlofssonTekniska nämnden
2018-418 2018-05-18 Medborgarförslag om att göra Risbergsgatan till huvudled mellan Svedjevägen och Bergsbyrondellen Anders LundmarkTekniska nämnden
2018-416 2018-05-21 Medborgarförslag om att städa upp före detta busstorget i väntan på byggnation av kulturhuset Wivianne LundbergTekniska nämnden
2018-414 2018-05-16 Medborgarförslag om att återvinningscentralen Degermyran ska ha lördagsöppet året runt Eric NordlundTekniska nämnden
2018-407 2018-05-15 Medborgarförslag om cykelgarage i Skellefteå Jenny FurtenbachTekniska nämnden
2018-358 2018-05-02 Medborgarförslag om att öka den ekonomiska transparensen i kommunalt bidragsfinansierade sociala och etniska föreningar Markku AbrahamssonSocialnämnden
2018-357 2018-05-02 Medborgarförslag om att även inkludera skötsel/underhåll av hembygdsgårdar och hembygdsområden i det årliga verksamhetsbidraget för kulturarvsföreningar Markku AbrahamssonKulturnämnden
2018-356 2018-05-02 Medborgarförslag om att publicera inkomna motioner på kommunens hemsida Markku AbrahamssonKommunstyrelsen
12345678910...Sista

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07