Synpunkter och klagomål

En synpunkt kan vara ett förslag, ett klagomål eller kanske till och med beröm, som du vill framföra till kommunen. Dessa synpunkter kommer att skickas till rätt ställe i kommunen och, om du så vill, besvaras. Du kan också välja att vara anonym men då kan du naturligtvis inte få något svar.

Lämna din synpunkt i ärendebeskrivningen. När du fyllt i sidan klickar du på nästa, då kommer du till en sida där du kan ange dina kontaktuppgifter. Här finns även en ruta att kryssa i om du vill vara anonym, då kommer inga uppgifter om dig att registreras hos oss.

Lämna synpunkt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07