Val 2018

Den andra söndagen i september är det val till riksdag, kommun och landsting. Den 9 september 2018 kommer nästa val att genomföras.

Här kan du förtidsrösta och rösta på valdagen

Lokalernas tillgänglighet och öppettider

Vill du jobba som röstmottagare?

Läs mer på valnämndens sida

Vad röstar du till?

Du utser personer som ska representera dig - läs mer

Läs mer på Valmyndighetens sida

Får jag rösta i valet?

Hur röstar jag?

Läs mer om valet här

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-08-16