Val 2018

Den andra söndagen i september är det val till riksdag, kommun och landsting. Den 9 september 2018 kommer nästa val att genomföras.

Vill du jobba som röstmottagare?

Läs mer på valnämndens sida

Vad röstar du till?

Du utser personer som ska representera dig - läs mer

Läs mer på Valmyndighetens sida

Får jag rösta i valet?

Hur röstar jag?

Läs mer om valet här

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-19