Hur går valet till?

Om du är röstberättigad får du röstkort med posten. På röstkortet står det i vilken vallokal du får rösta och vilka tider vallokalen är öppen. Dessutom står det vilka val du har rösträtt i.

Röstkortet skickas ut ungefär tre veckor före valdagen. Om du inte fått ditt röstkort, eller om du tappat bort det, kan du kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst så ordnar vi ett nytt röstkort till dig.

Man kan rösta med bud om man är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte själv kan ta sig till sin vallokal eller en förtidsröstningslokal. Det är särskilda rutiner som gäller när man röstar med bud. Du kan läsa mer om det på www.val.se

Man kan också förtidsrösta. Från och med 18 dagar före valdagen och fram till och med valdagen pågår förtidsröstningen. För att förtidsrösta måste man ha med sig sitt röstkort. Upplysningar om de förtidsröstningslokaler som ligger närmast dig hur de är öppna finns på röstkortet. Mer information om alla förtidsröstningslokaler finns på www.val.se

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07