Val till riksdag, kommun och landsting

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Det senaste valet hölls 14 september 2014.

Läs mer om valet här (extern webbplats, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07