Arkiv

År 1863 infördes den kommunala organisationen i Sverige. Från detta år skulle kommunerna på lokal nivå sköta de frågor som inte var direkt kyrkliga. Kommunarkivet innehåller därför mängder av upplysningar om utvecklingen på det lokala planet under de sista 150 åren för till exempel lokalhistoriker, hembygdsforskare och släktforskare.

I Skellefteå kommunarkiv finns arkiven från dom upphörda kommunerna, nämnderna, styrelserna, municipalsamhällena och från kommunens nuvarande nämnder och styrelser med undantag för de sista åren som förvaras på respektive förvaltning.

Kommunens vision är att kommunarkivet ska vara en naturlig kunskapskälla att vända sig till när man är intresserad av sin hembygd.

Arkivhandlingarna är tillgängliga för alla. För forskning i sociala handlingar finns vissa begränsningar, där sekretesslagen kräver skydd för enskilds personliga förhållanden i sjuttio år.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07