Ekonomi och budget

På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi. Du hittar bland annat ett kort sammandrag av kommunens senaste årsredovisning och budget samt information om fakturor till och från Skellefteå kommun.

Årsredovisning, delårsrapport och budget

På sidan Årsredovisning och delårsrapporter hittar du aktuell redovisning samt tidigare års redovisningar. Här finns också delårsrapporterna. På sidan budget kan du läsa mer om årets budget samt se på tidigare års budget.

Fakturor, autogiro och betalningsvillkor

Här hittar du information om leverantörsfakturor, e-faktura, aktuella betalningsvillkor samt information om autogiro.

Kommunalskatt 2016

Kommunen 22:65
Landstinget 10:80
Totalt 33:45

Övriga skattesatser i länet (extern webbplats, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-09

Frågor och svar