Information för kommunanställda

På den här sidan finns information som rör anställda inom Skellefteå kommun.

Här hittar du bland annat webaccess, så att du kan koppla upp dig mot Skellefteå kommuns nätverk och komma åt dina dokument.

Personec Självservice via mobilen

P Mobile

Timepool för skol- och kulturkontoret och socialkontoret

För att logga in till Timepool – klicka på länken nedan.

Timepool inloggning (nytt fönster)

Sök interna jobb

På sidan Interna jobb kan du se vilka jobb du kan söka om du är tillsvidareanställd.

Interna jobb

Nå jobbet hemifrån med VPN

För dig med en bärbar dator med Windows, och som tillhandahålls av Skellefteå kommun.

Handledning

Språkråd för klarspråk

Alla medarbetare som skriver i tjänsten ska göra det utifrån läsarens perspektiv – inte sitt eget.

Läs språkråden samt ta en titt i språkhandboken

Samverkansavtal

Här hittar du samverkansavtalet som har tecknats mellan Skellefteå kommun och de fackliga organisationerna.

Samverkansavtalet

Bra arbetsmiljö påverkar oss positivt

I en hälsosam organisation trivs medarbetarna och mår bra. Kommunhälsan har stor kännedom om vilka faktorer i arbetsmiljön som påverkar människor positivt.

Kommunhälsan

Medarbetarundersökning

Under hösten 2014 kommer kommunen att genomföra sin sjätte medarbetarundersökning. Undersökningen ger en bild av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation.
Läs mer om medarbetarundersökningen 2014

Personalförmåner

Här hittar du en kort sammanställning av Skellefteå kommuns personalförmåner.

Personalförmåner

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-03-16