Delaktighet och kommunens information

Här kan du få en samlad bild av kommunens starka och svaga sidor kring informationsspridningen som sker via kommunens webbplats. Du får också information om hur kommunen satsar på olika former av dialoger med invånarna. Ta del av jämförelserna nedan och kolla hur Skellefteå kommun klarar sig i jämförelse med andra.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-30