Kommunens effektivitet

Effektivitet handlar om att på ett kostnadseffektivt sätt leverera största möjliga nytta till invånarna för skattepengarna. Här finns ett antal mått inom skola, vård och omsorg som visar på kostnad, kvalitet och resultat. Ta del av jämförelserna nedan och kolla hur Skellefteå kommun klarar sig i jämförelse med andra.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-30