Kommunen som samhällsutvecklare

Här hittar du statistik om kommunens sociala struktur och kunskap om företagsklimatet. Arbetet med klimat och hållbarhet speglas också via mått om avfallshantering, andel miljöbilar och andel inköp av ekologiska livsmedel. Ta del av jämförelserna nedan och kolla hur Skellefteå kommun klarar sig i jämförelse med andra.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-30