Kommunens tillgänglighet

Hur snabbt och enkelt det är för invånarna att komma i kontakt med kommunen för att få svar på frågor? Hur upplever medborgarna att de blir bemötta? Hur lång är vätetiden till några av de viktiga tjänsterna som kommunen levererar? Ta del av jämförelserna nedan och kolla hur Skellefteå kommun klarar sig i jämförelse med andra.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-30