Skellefteå kommuns öppna data/PSI-data

Skellefteå kommun bedriver ett arbete kring att publicera kommunens data som öppna data, dvs det är fritt för den som vill att återanvända vår data på det sätt man vill och normalt utan att någon avgift debiteras. Syftet är att stimulera till innovation och transparens.

Portalen där vår data finns når du på http://opendata.opennorth.se. Där kan du hämta data till din egen dator. Det data som finns är rensat på personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter. Om du saknar det data du behöver kan du vända dig till kommunens kundtjänst så undersöker vi om det är möjligt att lägga till önskat data på opennort.se. 

Anledningar till att data eventuellt inte kommer att läggas ut är om det innehåller personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter, eller om det inte är tekniskt möjligt att lägga ut datat. Annars kommer datat att läggas ut enligt de förfrågningar som kommer in. Undantagsvis kan en kostnad tas ut om det tillkommer extra kostnader för att lägga ut datat.

 
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-02-06