Familjehemsvård

Här kan du läsa om vad du kan förvänta dig av familjehemsvård.

Vad är en serviceförklaring?

Vårt ansvar

All personal har tystnadsplikt och den kompetens som behövs för att ge dig det stöd du behöver. Du har rätt att få ett gott bemötande av den personal du möter.
Som placerad i familjehem kan du förvänta dig att:
• du har en egen socialsekreterare som är ansvarig för din placering
• du får information av socialsekreteraren om anledningen till placeringen och dina rättigheter
• familjehemmet där du stadigvarande bor har blivit utrett och godkänt av socialnämnden
• du får kontakt med din socialsekreterare per telefon eller blir uppringd inom tre arbetsdagar. Vid akuta behov kan socialtjänsten alltid nås dygnet runt
• din socialsekreterare träffar dig efter behov men minst 2 gånger/år
• du får stöd i kontakten med släkt och nätverk
• vi lyssnar till vad du vill och tycker och du får större inflytande ju äldre du blir
• du får vara med och påverka din vårdplan och din genomförandeplan
• vi tar ansvar för att följa din hälsa
• vi tar ansvar för att följa din utbildning.

Synpunkter, klagomål och beröm

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att vi ska kunna bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Du kan även lämna dina synpunkter direkt till din socialsekreterare, via Skellefteå kommuns hemsida  eller genom Skellefteå kommuns kundtjänst på 0910-73 50 00.

Lämna dina synpunkter här. Du kan även lämna dina synpunkter direkt till din socialsekreterare eller genom Skellefteå kommuns kundtjänst 0910 73 50 00.


Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2021-01-08