Försörjningsstöd - bidrag till dig som behöver ekonomiskt stöd

Här kan du läsa och ta del av vad som gäller för dig som har försörjningsstöd. Vilket ansvar ligger på dig och vilket ansvar har personalen?

Vad är en serviceförklaring?

Vårt ansvar

All personal har tystnadsplikt och den kompetens som behövs för att handlägga ditt ärende korrekt. Du har rätt att få ett gott bemötande av den personal du möter.

Du kan förvänta dig att få:

• information om försörjningsstöd
• hjälp med att fylla i din ansökan 
• stöd av tolk vid bokade besök under hela handläggningstiden om du behöver det
• aktuell information om ditt ärende via Mina Sidor och Kundtjänst
• ett skriftligt beslut inom tre veckor med information om beslutet
• information om hur du kan överklaga beslutet om du inte är nöjd och hjälp att överklaga.

Ditt ansvar

För att vi ska kunna leva upp till dina förväntningar behöver vi din hjälp. Vi behöver en komplett ansökan från dig för att kunna utreda ditt ärende, annars begär vi komplettering. Vi vill även att du berättar för oss om din ekonomiska situation förändras under handläggningstiden. Via Mina sidor och Kundtjänst kan du enkelt få information om hur långt vi har kommit med ditt ärende under handläggningstiden.

Synpunkter, klagomål och beröm

Synpunkter, klagomål och beröm ger oss värdefull information för att vi ska kunna bli bättre. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör och det bemötande vi ger. Lämna dina synpunkter via Skellefteå kommuns hemsida . Du kan även lämna dina synpunkter direkt till personalen eller genom kundtjänst.

Lämna din synpunkter här. Du kan även lämna dina synpunkter direkt till personalen eller genom kundtjänst.

Vad är serviceförklaringar?

Serviceförklaringar är konkreta löften som förklarar vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster. Serviceförklaringar är en del av kommunens arbete med kvalitetsutveckling.

Tillbaka till sidan försörjningsstöd

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2021-01-08