Undersökningar och mätningar

För att kunna veta ifall vi blir bättre, genom de satsningar vi gör, behöver resultaten följas upp och kontrolleras. Detta görs systematiskt genom att Skellefteå kommun deltar i olika undersökningar och mätningar.

Kommunövergripande undersökningar

Medborgarundersökningar

Socialkontorets undersökningar

Undersökningar gjorda om vägar, torg, sotning med mera

Fritid Skellefteås undersökningar

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-02-09