Information till alla

Varje år genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en granskning av kommunernas webbplatsinformation. Syftet är att hitta förbättringsområden som gör att invånarna lättare hittar den information/tjänst de efterfrågar.

Skellefteå kommuns webbplats har i 2016 års undersökning fått ett medelvärde på 92 procent av högsta möjliga poäng.

Rapport och sammanställningar

Rapport Information till alla 2016 (pdf, nytt fönster)

Sammanställning Information till alla 2016 (excel, nytt fönster)

 

Sammanställning Information till alla 2015 (excel, nytt fönster)

Sammanställning Information till alla 2014 (excel, nytt fönster)

Mer om undersökningen

SKL:s hemsida

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-30