Kommunens kvalitet i korthet

I Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, redovisas resultat från fem områden: tillgänglighet, trygghetsaspekter, din delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.

Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Idag deltar 247 kommuner. Här kan du se resultaten för Skellefteå och jämföra med andra kommuner.

 

  1. Kommunens tillgänglighet
  2. Trygghetsaspekter i din kommun
  3. Delaktighet och kommunens information
  4. Kommunens effektivitet
  5. Kommunen som samhällsutvecklare

 

Läs mer

Rapporten: Kommunens kvalitet i korthet på SKL:s hemsida

SKL:s hemsida

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-01-16