Hitta och jämför service

Här hittar du information om hur Skellefteås resultat står sig i jämförelse med andra kommuner inom olika områden. Du kan också ta del av kommunens egna mätningar och undersökningar.

 Nyckeltalen bygger på nationell statistik, men också på uppgifter från andra källor.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-29