Europa Direkt Västerbotten

Hur fattar man beslut i EU? Vad innebär det nya fördraget? Vem representerar dig i Bryssel? Vilka rättigheter har du som EU-medborgare? Hur söker du finansiering ur de olika fonderna och programmen?

Genom Europa Direkt Västerbottens svars-, dokumentations- och mottagningsservice får alla intresserade länsbor opartisk information och svar på de frågor man har om EU i allmänhet eller mer specifika områden. Verksamhetsområdet är hela länet, men huvudkontoret ligger i Skellefteå.

På vår hemsida finner du mer information om EU, nyttiga länkar, ett kalendarium med aktiviteter med mera. Du hittar adressen i rutan till höger.

Vi erbjuder även skolor, bibliotek och lärcentra i länet möjlighet att kostnadsfritt anlita oss för föreläsningar och workshops med EU som tema. Denna service erbjuds även till intresserade organisationer och föreningar av olika slag.

Projektets bakgrund

Skellefteå kommun har av den Europeiska kommissionen och generaldirektoratet för kommunikation fått ett fyraårigt uppdrag (2013-2017) att driva ett informationskontor i form av det europeiska nätverket Europe Direct.

Övriga samarbetspartners och finansiärer är Region Västerbotten, och Umeå kommun. Europa Direkt jobbar även nära EuropaForum Norra Sverige, North Sweden och Den Globala Skolan.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07