Organisationsbild 2020

Kommunens organisation

Skellefteå kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder, bolag, stiftelser, valberedning och revision. I organisationskartan här intill ser du hur det hänger ihop.

Vad gör kommunen?

Vill du läsa en enkel sammanfattning om vad kommunen gör och vilka som bestämmer i kommunen?
Läs mer om vad kommunen gör

Kommundirektör

Kommundirektör är Kristina Sundin Jonsson. Hon är kommunens ledande tjänsteperson och stödjer kommunstyrelsen med utveckling och samordning av den kommunala verksamheten. Hon är chef för samtliga förvaltningschefer.

Förtroendevalda

Mandatfördelningen i Skellefteå kommun

I menyn till vänster kan du läsa mer om kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, förvaltningar, nämnder, bolag och stiftelser.

Valberedningen

Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp. De bereder valärenden som kommunfullmäktige ska besluta om, till exempel val av ledamöter till kommunstyrelse och nämnder.

Revisionen

Kommunrevisorerna utses av kommunfullmäktige, som också fastställer kommunrevisionens budget.
Läs mer om kommunrevisionens uppgift

 

Mål för kommunfullmäktige och nämnder
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-02-04