Kommunala bolag

Bland de helt eller delvis kommunägda bolagen hittar du företag som Skellefteå museum, Skellefteå Kraft och Skellefteå buss.

Skellefteå Stadshus AB ägs till 100% av Skellefteå kommun och är moderbolag för koncernen Skellefteå Kraft AB, Skelleftebostäder AB, Skellefteå Industrihus och Skellefteå buss AB. Syftet med bolaget är att genom en koncernbildning av företag åstadkomma samordning för ett optimalt resursutnyttjande.

Skellefteå kommun äger Skellefteå museum AB till 60% och Västerbottensteatern AB till 40%. Region Västerbotten äger övriga delar av museet och teatern. 

Du kan läsa mer om bolagen på deras respektive hemsida, se länkarna till höger.

Helt eller delvis kommunägda bolag

  • Skellefteå Airport
  • Skellefteå Industrihus 
  • Skelleftebostäder AB
  • Skellefteå buss AB 
  • Skellefteå Kraft AB
  • Skellefteå museum AB
  • Skellefteå stadshus AB
  • Skellefteå Science city
  • Visit Skellefteå
  • Västerbottensteatern AB

Dotterbolag till de kommunala bolagen

De kommunala bolagen har många dotterbolag, till exempel Företagaren tre AB, AB Continentflytt, Lövångers Trafik AB, Västerbottensbränslen AB och Lycksele Energi AB.

Ledamöter och ersättare i bolagen

Alla ledamöter och ersättare i bolagen hittar du i förtroendemannaregistret (nytt fönster).

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-06-25