Administrativ avdelning

Eddy Lindström är chef för den administrativa avdelningen. Här sköts exempelvis nämndsadministration, kund- och leverantörsreskontra, utbetalning av föreningsbidrag, budget och redovisningsfrågor.

I avdelningens uppgifter ingår även stöd till samlingslokaler, projektadministration, fiskefrågor och IT-utveckling. Ovanstående fixar Eddy med ett tiotal medarbetare.
Fritid Skellefteå har en omslutning på cirka 270 miljoner.
Ett antal processgenomgångar pågår, allt för att förbättra och kvalitetssäkra verksamheten.

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2016-09-07