Förenings- och idrottsavdelning

En av de två verksamhetsavdelningarna hanterar frågor kring föreningar och anläggningar som krävs för en rik och modern fritid. Ett antal idrottsplatser och andra anläggningar finns i ansvarsområdet.

 

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2016-09-07