Verksamhetsavdelning

Fritid, hälsa och välmående är en viktig uppgift för verksamhetsavdelningen.

Fritidsgårdar och badhus med tillhörande produkter och tjänster är Berith Markstedt ansvarig för. 
Även förebyggande insatser i form av folkhälsorådet och FRIS (förebyggande rådet i Skellefteå)  ryms inom verksamhetsavdelningen.
Till sin hjälp har hon förstås ett antal medarbetare som brinner för sina uppgifter.

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2016-09-07