Gymnasiekontoret

Gymnasiekontoret erbjuder utbildning för ungdomar mellan 16 och 20 år samt utbildning för vuxna.

Gymnasiekontoret erbjuder utbildning i gymnasieskolans nationella, specialutformade och individuella program till alla ungdomar mellan 16 och 20 år. Vi erbjuder också individuellt anpassad utbildning och kompletterande utbildning på gymnasienivå inom vuxenutbildningen till korttidsutbildade vuxna.

Nämnd kopplad till gymnasiekontoret är gymnasienämnden.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-12-01