Kommunhälsan

I en hälsosam organisation trivs medarbetarna och mår bra! Kommunhälsan erbjuder tjänster inom områdena arbetsmiljö, hälsa och livsstil, ledarskap samt rehabilitering.

Kommunhälsan har ett tjugotal anställda. Vi har en bred medicinsk, teknisk och psykosocial kompetens. Vi utför tjänster efter beställning från ansvarig chef. Du som enskild medarbetare är också välkommen att kontakta oss för att få råd i en viss situation.

Kommunhälsan har en egen webbplats. Där kan du läsa mer om våra tjänster, hitta beställningsunderlag m.m.

Gå till www.skelleftea.se/kommunhalsan

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-03-19