Näringslivskontoret

Näringslivskontoret är den naturliga länken mellan kommunen och näringslivet. Arbetet är långsiktigt och utgångspunkten är att säkerställa en fortsatt stark näringslivsutveckling i enlighet med kommunens mål och strategier.

Avdelningen arbetar i nära samverkan med det lokala och regionala näringslivet och dess organisationer, universiteten och andra offentliga aktörer. Inom avdelningen finns också medarbetare som arbetar med näringslivsrelaterade projekt. Projekten medfinansieras av andra aktörer.

Den övergripande målsättningen är att företagen i Skellefteå ska kunna erbjuda allt fler människor intressanta och utvecklande arbeten. Det sker bland annat genom företagsservice inom olika områden, nätverk och företagsbesök, etableringar och investeringar, unga företagare. I verksamheten ingår att initiera och stödja åtgärder som främjar utveckling och förnyelse av näringslivet generellt och inom specifika profilområden. Det skall vara lätt att starta, driva och etablera företag i Skellefteå kommun.

Avdelningen leds av näringslivschef Bengt Ivansson.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-02-06