Ekonomi och finans

Ekonomi och finans arbetar med övergripande ekonomifrågor och är en resursavdelning för kommunens förvaltningar såväl som för de kommunala bolagen. Vår uppgift är att bistå med specialistkunskap inom flera områden.

Vi arbetar bl.a. med

  • övergripande koncernredovisning
  • finansverksamhet
  • stödprocesser i målstyrning 
  • hållbara investeringar
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-12-28