HR strategi och utveckling

HR Strategi och utveckling är den övergripande HR-funktionen med strategiskt ansvar för kommunens samtliga HR-processer. Avdelningen leds av personalchef Kicki Krane.

På uppdrag av personalnämnden svarar avdelningen för att samordna och driva den samlade personalpolitiken för Skellefteå kommun. De övergripande HR-processerna är värdegrundsprocessen, kompetensförsörjnings-/rekryteringsprocessen, arbetsmiljöprocessen, ledarskaps-/medarbetarskapsprocesserna och lönebildningsprocessen.

Avdelningen arbetar för att genom omvärlds- och närvärldsbevakning ta fram underlag för kommunens personalplanering på kort och lång sikt, bevaka forskning och utveckling inom HR-området, utveckla, samordna och implementera kommunens policy- och styrdokument inom det personalpolitiska området, vara ett stöd i arbetsrättsliga frågor och samordna det övergripande förhandlingsarbetet. HR Strategi och utveckling bidrar för övrigt med strategiskt och operativt stöd när det gäller försäkringar och pensioner, mångfaldsarbete, kompetensutveckling avseende arbetsrätt, chefs-, ledarskaps- samt medarbetarskapsutbildningar, värdegrundinsatser och intern/extern kommunikation för att synliggöra Skellefteå kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Ansvarig nämnd: Personalnämnden
Informationen granskades: 2016-09-07