Kvalitet och förnyelse

Kvalitet och förnyelse är den övergripande funktionen för verksamhetsutveckling med stöd av IT samt strategiska IT-frågor inklusive ansvar för den övergripande IT-arkitekturen. Avdelningen leds av Marie Larsson.

Initialt fokuserar avdelningen på IT-strategier, att införa ett processinriktat arbetssätt i organisationen, kvalitetsutveckling, serviceförklaringar, tjänstemetodik, utveckling av medborgardialog, demokratifrågor och övergång till e-förvaltning. Avdelningen ansvarar för att ta fram en långsiktig e-strategi med årliga handlingsplaner.

Inom avdelningen finns också en överförmyndarverksamhet. Förvaltarfunktionen ansvarar för att stödja medborgare med speciella behov, så kallade huvudmän, i ekonomiska-, sociala- och juridiska frågor.

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-09-21