Samhällsutveckling

Avdelningen samhällsutveckling samordnar, driver och utvecklar kommunens övergripande, strategiska frågor för Skellefteås utveckling.

 

Avdelningen består av fem enheter:

  1. Samhällsplanering (ny sida)
  2. Mark och exploatering
  3. Marknad (ny sida)
  4. Högre utbildning & forskning (ny sida)
  5. European Office. (ny sida)

 

Gemensamt för de fem enhetena är att arbeta med omvärldsanalyser och att följa den regionala, nationella och internationella utvecklingen inom samtliga ansvarsområden.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07