Bygg

Byggverksamhetens huvudsakliga uppgift är att behandla ansökningar om bygglov och anmälan, utöva tillsyn inom byggområdet samt erbjuda energirådgivning.

Byggverksamheten ger dig råd om vad som gäller när du ska ansöka om bygglov, göra en anmälan eller söka strandskyddsdispens. Utöver bygglovsfrågor så utför vi tillsyn av tillgänglighet, hissar, energideklarationer, obligatorisk ventilationskontroll mm.

Hos våra energirådgivare kan du få information och hjälp om du vill minska din energiförbrukning.

Via kundtjänst kan du köpa kopior på ritningar från vårt arkiv.

Verksamhetschef för bygg är Robert Nyman

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2017-01-18