Lantmäteri

Lantmäteriverksamheten arbetar med fastighetsbildning, kartframställning och annan geografisk information i Skellefteå kommun.

Lantmäteri försörjer kommunen med grundläggande kartor och geografiska databaser.

Vi utför lantmäteritekniska tjänster åt allmänheten, näringslivet och kommunen. Inom Lantmäteri finns även den kommunala lantmäterimyndigheten.

Verksamhetschef för Lantmäteri är Björn Holmgren.

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2017-02-09