Gator och parker

​Gator och parker levererar, sköter och utvecklar gator, parker, belysning och parkering. Avdelningen består av verksamheterna Projekt & planering, Gata & väg, Park & natur, Belysning samt Parkering.

Gator och parker har följande uppdrag och ansvar:

  • Drift och underhåll av gator, parker och vägar, belysning
  • Projektering och nybyggnad av gator, parker och vägar, belysning
  • Leverera parkeringstjänster

 

Avdelningschef för Gator och parker är Anders Mellberg

Verksamhetschef för Projekt & planering är Fredrik Winnerfall
Verksamhetschef för Gata & väg är Lars Pettersson
Verksamhetschef för Park & natur är Anna Hagen-Thorn
Verksamhetschef för Belysning är Anders Saadio
Verksamhetschef för Parkering är Anna Bur'en

 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-02-09