Hamn och logistik

Hamn och logistik levererar transporttjänster. Avdelningen består av verksamheterna hamn, transport, verkstad och centralförråd.

​Hamn och logistik har följande uppdrag och ansvar:

  • Leverera hamntjänster
  • Leverera transporttjänster
  • Biluthyrning
  • Leverera verkstadstjänster
  • Tillhandahålla centralförråd

Tillförordnad avdelningschef för Hamn & logistik är Christer Holmér.

 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-05-02