Hamnavdelningen

Skellefteå hamn ansvarar gentemot regionens industrier och andra användare för en väl fungerande och attraktiv hamn.

Verksamhet

Hamnrörelse innebär bland annat att:

  • Tillse och kontrollera att hamnområdet, kajer , byggnader och upplagsområden hålls i gott skick.
  • Farled och övrigt hamnområde har tillräckligt vattendjup och hålls väl utmärkta.
  • Vintertid ombesörja isbrytning och sommartid bogsering.
  • Fartygen servas efter behov med bland annat förtöjning, bogserhjälp, kranar, vatten och dylikt.

Hamnchef
Lars Widelund

Telefon 0910-331 30, direkt nr 0910-73 63 38

Besöksadress Järnvägsleden 81, 932 33 Skelleftehamn

Gå till Skellefteå hamns webbplats här.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07