Transport, verkstad och centralförråd

De tre verksamheterna transport, verkstad och centralförråd har följande ansvar och uppdrag:

  • Leverera transporttjänster
  • Biluthyrning
  • Leverera verkstadstjänster
  • Tillhandahålla centralförråd

 

Transport och verkstad

Förser kommunens förvaltningar och dess bolag med egna och inhyrda entreprenadtjänster i form av lastbilar, väghyvlar, hjullastare, sopmaskiner med mera. Vi utför också korttidsleasing av person- och servicebilar. Transport och verkstadssektionen ansvarar för kommunens två bilpooler.

Verksamhetschef för transport är Bert Söderström
Verksamhetschef för verkstad är Andreas Enquist

Centralförråd

Förser kommunens förvaltningar och bolag med varor och tjänster samt uthyrning av bodar och maskiner.

Verksamhetschef för centralförråd är Christer Holmér

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-08-27