Miljö och hälsa

​Miljö och hälsa stödjer, skyddar och bevarar människor och miljö. Avdelningen består av verksamheterna miljö samt konsument och överförmyndarverksamhet

​Miljö och hälsa har följande uppdrag och ansvar:

  • Ge tillstånd, utöva tillsyn och handlägga anmälan av alkohol, folköl, tobak och lotteri
  • Ge konsumentvägledning
  • Utföra budget- och skuldrådgivning
  • Granska god man, förvaltare och förmyndares uppdrag
  • Utöva tillsyn över förmyndare enligt föräldrabalken
  • Handlägga bostadsanpassning
  • Handlägga enligt miljöbalken
  • Utföra naturvård
  • Handlägga enligt livsmedelsbalken

Avdelningschef för miljö och hälsa är Eva Kinnvall

 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2016-09-07