Miljö

Miljöverksamheten bevakar natur, vatten, livsmedel, hälso- och miljöskydd inom Skellefteå kommun.

Kort beskrivning av vad miljö gör

Vi mäter luftföroreningar, vi kalkar sjöar och vattendrag, vi tar badvattenprover och andra prover på sjöar och vattendrag, vi undersöker förekomsten av flodpärlmusslor, utter, fiskar, salamandrar med mera.

Vi är en myndighet som har tillsyn över industriernas utsläpp, hygienen i restauranger, affärer, gym, frisörer med mera.

Hos oss söker du tillstånd för avloppsanläggningar, livsmedelslokaler, hygienlokaler med mera.

Vi arbetar också med mer långsiktigt miljöarbete i Agenda 21 och i lokala, regionala och nationella miljömål.

Verksamhetschef för miljö är Eva Kinnvall

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2016-09-07