Räddningstjänst och sotning

Räddningstjänst och sotning skyddar mot brand och andra olyckor. Avdelningen består av verksamheterna räddningstjänst och sotning

Räddningstjänst och sotning har följande uppdrag och ansvar:

  • Tillsyn över brandskyddet i byggnader och anläggningar
  • Rådgivning i brandskyddsfrågor
  • Tillstånd och tillsyn för brandfarliga och explosiva varor
  • Utföra sotning
  • Förbereda och genomföra räddningsinsats
  • Vidta åtgärder efter olyckor
  • Utföra bandskyddskontroll
  • Besiktning av eldstäder och rökkanaler

 

Avdelningschef för Räddningstjänst och sotning är Mattias Hagelin.

 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-02-09