Sotning

Sotningsverksamheten utför brandskyddskontroller, sotning, besiktningar av ny- och ombyggnationer med mera.

Sotningen har följande uppdrag och ansvar

  • Sotning
  • Brandskyddskontroll
  • Rensning av imkanaler
  • Besiktning av ny- och ombyggnationer, installation eller ändringar av eldstäder, rökkanaler med mera
  • Rengöring av allmän ventilation i hyreshus, villor och lokaler
  • Råd och anvisningar angående uppvärmning och eldstäder
  • Handläggning av ärenden avseende egensotning

Verksamhetschef för sotning är Ivan Sandqvist.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-02-09