Vatten och avfall

Vatten och avfall tillhandahåller och utvecklar vatten- och avfallstjänster. Avdelningen består av verksamheterna kund och teknik, produktion VA/biogas samt avfall.

​Vatten och avfall har följande uppdrag och ansvar:

  • Producera och leverera dricksvatten
  • Avleda och rena spillvatten
  • Avleda dagvatten
  • Insamla, omhänderta och behandla avfall

Avdelningschef för vatten och avfall är Stefan Johansson
Verksamhetschef för kund och teknik är Nils-Erik Hedblad
Verksamhetschef för produktion VA/biogas är Helena Jonsson
Verksamhetschef för avfall är Agneta Lantto-Forsgren

 

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2016-09-07