Kultur- och biblioteksavdelning

I Kultur Skellefteås verksamhet ingår bibliotek och allmänkultur.

Kultur- och biblioteksavdelningen ligger organisatoriskt under skol- och kulturförvaltningen. Avdelningen består av två enheter; biblioteksenhet samt allmänkultur. Kultur- och biblioteksavdelningen styrs av en egen nämnd (kulturnämnden).

Biblioteksenheten

består av: Skellefteå stadsbibliotek10 närbibliotekCampusbiblioteket och barnens bokbuss.

Allmänkultur

Inom allmänkulturens ansvarsområde finns konsthallar, programverksamhet, slöjd- och konsthantverk samt stöd till studieförbund och föreningsliv.

Kulturprojekt

Bolag – ägs av Skellefteå kommun och Västerbottens landsting

Västerbottensteatern 40/60
Skellefteå museum 60/40

Ansvarig nämnd: Kulturnämnden
Informationen granskades: 2016-09-07