Utbildning och arbetsmarknad

Skellefteå kommun har en väl utbyggd förskola och skola med hög kvalitet. Förvaltningen handlägger frågor om förskole-,grundskole-och gymnasieverksamhet samt vuxenutbildning. Förvaltningschef är Anders Bergström.

Grund för att klara framtidens krav

Genom våra skolinvesteringar lägger vi grunden för att klara framtidens krav. Investeringar på 1,3 miljarder kronor under sju år (2015-2021) planeras för förskolor och grundskolor. Några exempel är: Lejonströmsskolan, Bolidenskolan, förskola i Bureå och Burträsk och utbyggnad av Morö backe skola samt ny skola för de östra stadsdelarna, Floraskolan.

Organisation

Verksamheten är organiserad i olika avdelningar, förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt arbetsmarknad.

I dag finns omkring 35 grundskolor, runt 140 förskolor och cirka 40 fritidshem och två gymnasieskolor samt vuxenutbildning.

Stödfunktioner till verksamheten finns i form av ekonomi-och kvalitet, HR och bemanning, myndighet och nämnd samt digitalisering och innovation.

Förskole- och grundskoleverksamhet

Inom för- och grundskoledelen finns följande verksamheter:

  • Förskola och pedagogisk omsorg 
  • Förskoleklass
  • Grundskoleverksamhet (grundskola, grundsärskola)
  • Fritidshem
  • Stödfunktioner och administration

Gymnasieverksamhet

Utbildning och arbetsmarknad erbjuder utbildning för ungdomar mellan 16 och 20 år samt utbildning för vuxna.

  • Utbildning i gymnasieskolans nationella, specialutformade och individuella program till alla ungdomar mellan 16 och 20 år.
  • Individuellt anpassad utbildning och kompletterande utbildning på gymnasienivå inom vuxenutbildningen till korttidsutbildade vuxna.
  • Stöd till ungdomar som lämnat gymnasiet, kommunala aktivitetsansvaret.
  • Stödfunktioner och administration

Politisk organisation

För- och grundskolenämnden har det politiska ansvaret för verksamheterna förskola och grundskola. Gymnasienämnden har ansvar för utbildning för ungdomar mellan 16 och 20 år samt utbildning för vuxna.

 

 

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2020-01-16