Äldre par håller varandra i hand-Äldreomsorgen.jpg

Socialkontoret

Vårt uppdrag är att ge vård och omsorg till äldre och till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning samt stöd till enskilda och familjer.

Vår förvaltning är organiserad i tre avdelningar. Det är äldreomsorgen, stöd och service samt individ- och familjeomsorgen. Cirka 3 000 anställda arbetar med att ge vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd till enskilda och familjer. Socialkontorets verksamheter finns på olika orter i hela kommunen. Information om avdelningarna hittar du i menyn till vänster.

Ett viktigt mål är att vår personal ska ha hög kompetens. Socialkontoret har specialister inom till exempel:

  • vård och omsorg om äldre, demensvård, kost för äldre, vårdutveckling m m.
  • aktivering och boendestöd för fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta, fritidsverksamhet m m.
  • missbruksvård, samtalsbehandling, ekonomisk rådgivning, familjerådgivning m m.

Förvaltningschef är Staffan Näslund.

Öppettider för Individ- och Familjeomsorgens reception:
08.30 - 16.00 Måndag till fredag
12.00 - 13.00 Lunchstängt
08.30 - 13.00 Dag före röd dag

 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-04