CampusÄlvenHöst.jpg

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen är en avdelning under socialkontoret. Äldreomsorgen har ca 2100 anställda som arbetar i bland annat hemtjänst, på äldreboende, i dagverksamhet, med hälso- och sjukvård i hemmet, som fotvårdare och handläggare.

Äldreomsorgen är till för personer som har behov av stöd, omsorg och vård, många av dem som ansöker om stöd är äldre men även yngre personer har stöd. Idag har ca 1600 personer hemtjänst och ca 1000 personer bor på äldreboende.

Äldreomsorgens verksamhet finns i hela kommunen, bland annat finns 20 äldreboenden på olika platser i vår kommun.

Äldreomsorgen regleras av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt också av färdtjänstlagen. Inom verksamheten finns även många frivilligföreningar och organisationer som bidrar till aktiviteter för de äldre.

Under omsorg och hjälp kan du läsa mer om det stöd som finns inom äldreomsorgen och vid socialkontoret.

Är du intresserad att arbeta inom äldreomsorgen, anmäl ditt intresse. Du kan också läsa om att arbeta i äldreomsorgen. Något för dig? (pdf, nytt fönster)

 

Ejja Häman Aktell
Äldreomsorgschef

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07