Löv i solljus-Carina Wallin.jpg

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen är en avdelning under socialförvaltningen som arbetar med stöd till barn och unga och deras familjer. Vårt uppdrag handlar även om att hjälpa personer som hamnat i missbruk, har relationsproblem eller andra sociala bekymmer.

Jag som är chef för avdelningen heter Pär Åhdén. Vid min sida har jag en lång rad medarbetare för olika typer av biståndsbehov. Det finns tre socialdistrikt där det arbetar socialsekreterare som antingen är riktade mot barn och familjer, ungdomar eller ensamstående vuxna. Till sin hjälp har de verksamheter i öppenvård som kan jobba mer intensivt under vissa perioder för att hjälpa dem som behöver reda ut sin livssituation.

Våra arbetsuppgifter regleras främst i Socialtjänstlagen som bygger på frivillighet och att den enskilde har ansvar för sitt liv. Verksamheten ska bygga på respekt för människans självbestämmanderätt och integritet. När åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.

Under Omsorg och hjälp, finns beskrivet de sociala tjänster som individ- och familjeomsorgen erbjuder:

Familj, barn och ungdom

Ekonomi och försörjningsstöd

Psykisk ohälsa

Missbruk och våld

Invandring och integration

 

Välkommen att ta kontakt med oss!

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-04