Support och lokaler

Förvaltningen för support och lokaler är kommunens interna servicecenter.

Huvuduppdraget är att samordna och utveckla effektiva stödfunktioner för den kommunala verksamheten så att samordningsvinster säkerställs. Därigenom kan kommunens verksamheter fokusera på sina respektive huvuduppdrag och ge effektivare kommunal service till medborgarna.

Support och lokaler är kommunens samordnande och verkställande organ för förvaltning av kommunens fastigheter, förhyrning av lokaler och för kommunens egen byggverksamhet.

Support och lokaler ansvarar för kommunövergripande samordning, förvaltning och utveckling av administrativa tjänster inom områdena personal, ekonomi, inköp, information, kundtjänst och IT.

Förvaltningen har drygt 850 medarbetare – fördelat på de åtta avdelningarna: Kommunhälsan, Måltid, Utveckling, IT, Kommunikation, Fastighet, Personalsupport samt Ekonomisupport – som erbjuder kunderna stöd och specialistkompetens inom en rad nyckelfunktioner.

Organisation och uppdrag för Skellefteå kommuns förvaltningar (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Nämnden för support och lokaler
Informationen granskades: 2018-03-19